LEVERTUMOR BIJ HOND OF KAT


Tumoren van de lever kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn.

Kwaadaardige tumoren kunnen in de lever zelf ontstaan of uitzaaiingen zijn van een tumor elders in het lichaam. Goedaardige leverkanker komt relatief veel voor, maar veroorzaakt meestal geen symptomen. Deze tumoren worden meestal ontdekt wanneer om een andere reden onderzoek wordt verricht. Een hepatoom is een kwaadaardige vorm van kanker die in de levercellen begint. Hepatomen zijn de meest voorkomende vorm van kanker die in de lever beginnen.

Symptomen levertumor

Meestal bestaan de eerste symptomen van een hepatoom uit buikpijn, gewichtsverlies en een voelbare grote massa in de rechter bovenbuik. Een huisdier die al lang aan cirrose lijdt, kan onverwachts veel zieker worden. Vaak treedt koorts op. Soms zijn de eerste symptomen acute buikpijn en shock, doordat de tumor openscheurt of gaat bloeden.

Diagnose levertumor

Een kenmerkend verschijnsel bij huisdieren met hepatomen is het hoge gehalte aan alfafoetoproteïne in het bloed. Soms blijkt uit bloedonderzoek dat de glucosespiegels laag zijn of de gehaltes aan calcium, vetten of rode bloedcellen hoog. In het begin geven deze symptomen geen duidelijk aanwijzing voor de diagnose. Toch kan de dierenarts de diagnose vermoeden zodra de lever voelbaar vergroot is, vooral als bij het huisdier ook langdurige cirrose bestaat. In sommige gevallen hoort de dierenarts een ruisend geluid of wrijvinggeruis wanneer hij een stethoscoop op de lever plaatst.

Prognose en behandeling levertumor

De prognose voor een huisdier met een hepatoom is meestal slecht, omdat de tumor te laat wordt ontdekt. Soms kan een huisdier met een kleine tumor vrij goed herstellen nadat de tumor operatief is verwijderd. De alternatieve diergeneeskunde biedt hier geen oplossing.